چراغ های پایا مدل الوند

چراغ های مدل الوند دارای بدنه بسیار ظریف بوده و با طراحی زیبا و منحصربه فرد قابلاستفاده بر روی سقف و دیوار می باشد. این چراغ به روش اکسترون آلومینیوم ودر رنگهای سفید و آنودایز تولید میشود وبرای لامپهای 36وات و 55 وات مناسب می باشد PLL(FPL).

 

ویژگی ها

Alvandطولعرضارتفاع
2x36 84 5.5 7
1x36 43 5.5 7