چراغ های پایا مدل ارس

چراغ های مدل البرزبه دلیل داشتن عرض زیاد,فضای بیشتری راپوشش می دهد وزیبایی خاصی را به محل نصب می بخشد.این چراغ دارای طراحی منحصربه فرد بوده وبرای لامپهای 36و55وات طراحی گردیده است.این چراغ به روش اکسترون آلومینیوم تولید میشود وقابل استفاده بر روی سقف و دیوار میباشد و از دو رنگ سفید و آنودایز برخوردار است.

 

ویژگی ها

Arasطولعرضارتفاع
2x36 84 13.5 8
1x36 43 13.5 8